Hướng dẫn sử dụng

TU40 - Hướng dẫn cơ bản

  Thứ Tue, 12/07/2022

Đây chủ yếu là hướng dẫn cho bản ver mới hotswap - bluetooth nhé, các bản solder wired hay bluetooth cũ cũng tương tự nhưng phần mềm ver khác, bạn nào cần thì ib page để mình hướng dẫn nhé.

ĐỌC TIẾP