1. Thanh toán đơn hàng:
  • Chuyển khoản với cú pháp: BYS [mã-đơn-hàng]
   • Ví dụ: BYS 1111
  • Thông tin chuyển khoản:
   • Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Hưng
   • Tên: Châu Ngọc Hiếu
   • STK: 17910000075107
   • STK bằng chữ: BYSSTORE
  • Sau khi thanh toán, sẽ có email xác nhận thanh toán đơn hàng. Nếu sau 2h chưa có mail xác nhận sau khi thanh toán, vui lòng liên hệ với shop để kiểm tra lại.

 

 1. Phí vận chuyển bằng 2 hình thức:
  • Trả trước phí vận chuyển tích hợp thanh toán lúc tạo đơn
  • Thanh toán khi nhận hàng cho shipper